Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:00:01
-00:48:44
+00:31:15
4418 3902
134 / 197
-00:44:20
+00:24:33
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii