Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:05:07
-00:41:27
+00:35:30
6773 1286
259 / 336
-00:33:42
+00:28:41
00:58:30
-00:50:15
+00:29:44
4035 408
161 / 293
-00:43:32
+00:19:35
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii