Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:12:21
-00:36:24
+00:43:35
6420 1367
69 / 71
-00:18:25
+00:34:52
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii