Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
00:52:10
-00:56:35
+00:23:24
2030 121
76 / 259
-00:43:22
+00:17:25
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii