Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
00:53:42
-00:55:03
+00:24:56
2532 2358
61 / 129
-00:34:11
+00:19:53
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii