Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:10:39
-00:38:06
+00:41:53
6293 1301
135 / 150
-00:14:03
+00:32:51
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii