Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:08:20
-00:40:25
+00:39:34
6034 1169
223 / 251
-00:36:02
+00:37:26
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii