Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:02:40
-00:46:05
+00:33:54
5007 4290
50 / 71
-00:28:06
+00:25:11
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii