Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:05:13
-00:43:32
+00:36:27
5519 944
203 / 251
-00:39:09
+00:34:19
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii