Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:09:20
-00:39:25
+00:40:34
6137 1221
260 / 293
-00:32:42
+00:30:25
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii