Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:06:04
-00:42:41
+00:37:18
5661 1001
208 / 251
-00:38:18
+00:35:10
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii