Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:10:03
-00:25:46
+00:40:07
9150 6774
9 / 11
-00:10:00
+00:23:23
01:07:07
-00:39:27
+00:37:30
7188 5711
7 / 9
-00:13:34
+00:18:51
01:06:46
-00:41:59
+00:38:00
5800 4750
14 / 19
-00:24:47
+00:16:37
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii