Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:02:57
-00:45:48
+00:34:11
5060 4321
190 / 251
-00:41:25
+00:32:03
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii