Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:11:31
-00:37:14
+00:42:45
6373 1342
230 / 251
-00:32:51
+00:40:37
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii