Biegnij Warszawo
Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:24:08
-00:22:26
+00:54:31
8421 2139
66 / 67
-00:03:31
+00:44:03
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii