Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:14:19
-00:34:26
+00:45:33
6561 1446
237 / 251
-00:30:03
+00:43:25
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii