Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:14:18
-00:34:27
+00:45:32
6560 5115
275 / 293
-00:27:44
+00:35:23
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii