Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:03:35
-00:42:59
+00:33:58
6395 5280
107 / 141
-00:35:33
+00:29:22
00:57:45
-00:51:00
+00:28:59
3776 3418
116 / 197
-00:46:36
+00:22:17
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii