Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:10:01
-00:38:44
+00:41:15
6217 4956
178 / 197
-00:34:20
+00:34:33
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii