Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
00:43:12
-01:05:33
+00:14:26
278 265
8 / 150
-00:41:30
+00:05:24
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii