Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
00:45:52
-01:00:42
+00:16:15
717 685
26 / 151
-00:31:59
+00:12:32
00:47:12
-01:01:33
+00:18:26
793 759
24 / 150
-00:37:30
+00:09:24
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii