Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
00:53:53
-00:52:41
+00:24:16
3191 2951
48 / 127
-00:25:01
+00:15:32
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii