Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:12:55
-00:33:50
+00:43:26
11241 7498
476 / 501
-00:16:17
+00:35:35
01:08:46
-00:27:03
+00:38:50
8994 6715
357 / 391
-00:17:31
+00:32:50
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii