Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:07:33
-00:28:16
+00:37:37
8816 2170
307 / 333
-00:16:13
+00:34:48
01:02:33
-00:46:12
+00:33:47
4983 710
110 / 151
-00:21:18
+00:25:33
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii