Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:20:28
-00:28:17
+00:51:42
6860 1615
18 / 19
-00:11:05
+00:30:19
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii