Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:08:25
-00:40:20
+00:39:39
6044 1173
251 / 293
-00:33:37
+00:29:30
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii