Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:14:14
-00:29:56
+00:43:54
8097 5401
M30 : 2348
355 / 373
-00:14:52
+00:40:06
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii