Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:05:03
-00:43:42
+00:36:17
5487 4558
200 / 251
-00:39:19
+00:34:09
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii