Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
00:54:12
-00:54:33
+00:25:26
2683 2496
63 / 151
-00:29:39
+00:17:12
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii