Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:03:01
-00:32:48
+00:33:05
7768 6151
321 / 403
-00:21:41
+00:27:10
01:04:16
-00:42:18
+00:34:39
6579 5391
267 / 316
-00:26:45
+00:29:47
01:06:33
-00:42:12
+00:37:47
5757 4720
202 / 246
-00:20:11
+00:26:59
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii