Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:18:00
-00:30:45
+00:49:14
6760 5208
252 / 259
-00:17:32
+00:43:15
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii