Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:18:00
-00:30:45
+00:49:14
6761 1553
144 / 151
-00:05:51
+00:41:00
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii