Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
00:46:48
-01:01:57
+00:18:02
738 708
18 / 151
-00:37:03
+00:09:48
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii