Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:01:39
-00:45:06
+00:32:10
8215 6231
308 / 446
-00:45:05
+00:25:00
00:58:17
-00:50:28
+00:29:31
3975 3575
138 / 264
-00:30:51
+00:21:32
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii