Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:00:49
-00:45:45
+00:31:12
5667 4843
207 / 336
-00:38:00
+00:24:23
01:25:53
-00:22:52
+00:57:07
6962 5292
291 / 293
-00:16:09
+00:46:58
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii