Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:00:01
-00:46:44
+00:30:32
7486 5848
391 / 599
-00:28:17
+00:26:22
01:10:13
-00:36:21
+00:40:36
7692 5952
324 / 360
-00:19:00
+00:36:35
01:14:36
-00:34:09
+00:45:50
6581 5127
238 / 251
-00:29:46
+00:43:42
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii