Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:18:08
-00:28:26
+00:48:31
8282 2061
137 / 141
-00:21:00
+00:43:55
01:44:21
-00:04:24
+01:15:35
7027 1708
197 / 197
+01:08:53
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii