Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:07:55
-00:27:54
+00:37:59
8870 2201
381 / 427
-00:14:31
+00:30:41
01:15:42
-00:30:52
+00:46:05
8166 2000
319 / 336
-00:23:07
+00:39:16
01:15:02
-00:33:43
+00:46:16
6619 1475
279 / 293
-00:27:00
+00:36:07
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii