Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
00:54:20
-00:52:25
+00:24:51
4505 3967
1 / 5
-00:17:28
00:56:12
-00:39:37
+00:26:16
5144 4545
3 / 11
-00:23:51
+00:09:32
00:54:42
-00:54:03
+00:25:56
2843 2636
7 / 19
-00:36:51
+00:04:33
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii