Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
00:48:06
-00:58:28
+00:18:29
1234 1171
45 / 247
-00:35:51
+00:14:43
00:57:35
-00:51:10
+00:28:49
3734 3388
89 / 151
-00:26:16
+00:20:35
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii