Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:01:03
-00:47:42
+00:32:17
4660 601
173 / 251
-00:43:19
+00:30:09
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii