Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:08:53
-00:37:41
+00:39:16
7497 1639
42 / 46
-00:12:37
+00:28:53
01:07:05
-00:41:40
+00:38:19
5846 1075
43 / 54
-00:28:29
+00:24:33
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii