Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:00:34
-00:46:00
+00:30:57
5583 792
31 / 46
-00:20:56
+00:20:34
01:04:53
-00:43:52
+00:36:07
5456 913
37 / 54
-00:30:41
+00:22:21
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii