Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:04:44
-00:41:50
+00:35:07
6687 1244
278 / 360
-00:24:29
+00:31:06
01:09:20
-00:39:25
+00:40:34
6139 1223
227 / 251
-00:35:02
+00:38:26
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii