Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
00:54:06
-00:54:39
+00:25:20
2657 2474
61 / 151
-00:29:45
+00:17:06
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii