Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
00:42:59
-01:05:46
+00:14:13
254 242
13 / 197
-01:01:22
+00:07:31
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii