Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:07:46
-00:40:59
+00:39:00
5952 4827
249 / 293
-00:34:16
+00:28:51
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii