Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:05:12
-00:41:22
+00:35:35
6796 5501
99 / 127
-00:13:42
+00:26:51
01:16:08
-00:32:37
+00:47:22
6672 5177
129 / 143
-00:16:31
+00:36:18
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii