Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Miejsce w grupie Rocznik
00:23:42
-00:25:36
+00:06:10
21 21 1
1 / 88
-00:16:31
00:56:37
-00:52:08
+00:27:51
3440 297 1
128 / 261
-00:27:19
+00:22:31
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii