Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:09:13
-00:26:36
+00:39:17
9049 2315
316 / 333
-00:14:33
+00:36:28
01:08:08
-00:38:26
+00:38:31
7374 1571
219 / 247
-00:15:49
+00:34:45
01:12:41
-00:36:04
+00:43:55
6449 1381
135 / 151
-00:11:10
+00:35:41
01:06:15
-00:42:00
+00:36:22
5087 868
105 / 135
-00:31:43
+00:28:00
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii